dinsdag 11 juni 2013

Tonnen onbeschermd risicovol ziekenhuisafval door ReComSur opgeslagen

NCCR reageert geschokt en PAHO meteen ingeschakeld

Problemen rond opslag ziekenhuisafval niet nieuw: al jaren zit Suriname met dit afval in de maag

Laat directeur AZP openheid van zaken geven over zijn afvalbeleid

11-06-2013 Door: Paul Kraaijer


Paramaribo – De Surinaamse nieuwswebsite Starnieuws bericht vandaag dat al ruim zes maanden een geschatte hoeveelheid van 30.000 kilo ziekenhuisafval onbeheerd op een terrein in een zijstraat van de Commissaris Weytinghweg, tussen Leiding 10A en 10, opgeslagen is, neen, gedumpt. Buurtbewoners vragen zich natuurlijk af waarom dat risicovolle afval niet wordt verwijderd en vrezen dat er een ernstig besmettingsgevaar bestaat. Daarnaast dient in ogenschouw te worden genomen dat het niet uitgesloten kan worden dat tussen al dat medisch afval ook laagradioactief afval zit.

Natuurlijk reageert ‘iedereen’ weer geschokt en de directeur van bedrijf ReComSur (Recycling Company Suriname), Humphrey Bergraaf, dat in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid belast is met het ophalen en verbranden van het afval, heeft tegenover Starnieuws bevestigd, dat het risicovolle afval daar is opgeslagen. De man wringt zich echter in bochten om het opslaan van het afval te verdedigen en om uit te leggen waarom het daar is gedumpt, want dat is het, gedumpt.


Verder haast hij zich te zeggen dat het ministerie van Volksgezondheid op de hoogte is en dat samen met het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) gezocht wordt naar een oplossing.

Dubieuze rol van ReComSur
De rol van ReComSur is echter op z’n zachtst gezegd dubieus te noemen. Hoe serieus ben je immers als afval'verwerker' casu quo milieuorganisatie als je zelf niet het initiatief neemt door op tijd aan de bel te trekken over deze gevaarlijke situatie voor de gezondheid van omwonenden? Dit is gewoon een schandelijke zaak. Waarom heeft ReComSur gezwegen en hoeveel ontvangt de organisatie voor het opslaan van dat medisch afval van ziekenhuizen en mogelijk andere gezondheidsinstellingen? Over het handelen van ReComSur schreef ik in juli 2012 dit artikel en daar was Bergraaf niet echt blij mee, gelet op een reactie die ik van hem mocht ontvangen. Die reactie is te lezen onder het artikel.

Hoofdpijndossier
Ziekenhuisafval lijkt een hoofdpijndossier te zijn voor de regering. Al in 2003 was er veel onduidelijkheid over wat ziekenhuizen, met name het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP, met hun (radioactief) afval doen. Bergraaf zegt vandaag ook op Starnieuws, dat ReComSur enige tijd geleden gestopt is met het verbranden van ziekenhuisafval, omdat buurtbewoners rond het terrein van de verbrandingsoven, aan de Commissaris Weytinghweg, hadden geklaagd. Het terrein wordt gehuurd door ReComSur dat daar afval en ook petflessen opslaat. Volgen Bergraaf is ReComSur door de eigenaar aangezegd het terrein te ontruimen. ‘Wij gaan ook ontruimen, maar dat kan nu niet gebeuren, omdat we het afval ergens kwijt moeten en daarover moet het ministerie van Volksgezondheid nog een beslissing nemen. De eigenaar moet dus nog even rustig wachten. De petflessen die wij daar hadden opgeslagen zijn al verwijderd.’

‘Het gaat om pampers en ander niet gevaarlijk afval’
De man durft te beweren dat er geen besmettingsgevaar aanwezig is. Volgens hem is het besmettelijke afval in het gebouw op het terrein opgeslagen. Wat zich in de open lucht bevindt, zou medisch afval zijn dat niet besmettelijk is. ‘Het gaat om pampers en ander niet gevaarlijk afval, dat gereed staat voor transport om verbrand te worden. Dat vuil is in zakken opgeslagen dat weer onder een dekzeil staat.’ Maar, hoe betrouwbaar is deze reactie van Bergraaf? Is hij een deskundige op het terrein van ziekenhuisafval? Ik durf te stellen van niet: de man krijgt simpelweg zakken vol afval aangeleverd. Je kunt je zelfs afvragen of de leveranciers van het afval wel tot achter de komma nauwkeurig hebben vermeld hoeveel afval in een zak zit en waar dat afval precies uit bestaat.

Vanaf 2003 deed ik een paar jaar onderzoek naar hoe met name het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP, omgaat met laagradioactief afval. De toenmalig directeur, Eddy Joemmankan, heeft nooit iets van zich laten horen. De man heeft niet gereageerd op mijn vele emails met vragen. Radioactiefafval dient op een speciale manier te worden opgeslagen volgens internationale wet- en regelgeving. Het zou goed zijn als de nieuwe directeur van het AZP openheid van zaken geeft over wat het ziekenhuis doet met al haar afval en dus ook laagradioactief afval.

Met de regens van nu is het volgens personen in de omgeving een broedplaats voor muskieten, terwijl ook ratten, katten en honden huishouden in het vuil en er een troep van maken. ReComSur is medio 2012 aangetrokken door het ministerie van Volksgezondheid om ziekenhuisvuil op te halen en het te verbranden.

Bezorgdheid bij NCCR
Jerry Slijngard van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) is bezorgd over het ziekenhuisafval en de petflessen die zijn opgeslagen aan de Commissaris Weytinghweg. Pas twee weken geleden is het NCCR door het ministerie van Volksgezondheid ingeschakeld, omdat niemand meer raad schijnt te weten met de situatie. Intussen is ook de Pan American Health Organization (PAHO) erbij gehaald om van advies te dienen. De deskundige van de gezondheidsorganisatie, Ton Vlugman, is al gearriveerd in het land.

Inmiddels is duidelijk geworden dat ReComSur niet eens toestemming heeft van districtscommissaris Rawien Jiawan van Wanica voor de opslag van het afval. Volgens opgave van ReComSur zou het gaan om 17 ton medisch afval. Slijngard schat echter dat het om een grotere hoeveelheid gaat. Op foto’s op Starnieuws is duidelijk te zien dat grote hoeveelheden zakken met afval open en bloot zijn gedumpt, kapot zijn getrokken door dieren en dat er her en der afval op de grond ligt.

Anno juni 2013 nog steeds geen oplossing
Dat Suriname nog steeds geen idee heeft wat ze aan moet met ziekenhuisafval is vandaag duidelijk geworden. Beleid, toezicht en verantwoording ontbreken.Het is een trieste constatering en het is stuitend te moeten constateren, dat een organisatie als ReComSur kennelijk geen enkele actie heeft ondernomen om een adequate oplossing te zoeken voor de opslag en verwerking van het aan haar geleverde ziekenhuisafval. Je kunt je dan wel als directeur verschuilen achter het ministerie van Volksgezondheid, maar als vermeende milieuorganisatie heb je ook een eigen verantwoordelijk. Bergraaf had in een vroeg stadium aan de bel kunnen trekken, bij bijvoorbeeld het Kabinet van de President, maar Bergraaf zweeg en bleef maar ziekenhuisafval in ontvangst nemen en dumpen op een terrein van ReComSur.

Geen opmerkingen: