donderdag 15 augustus 2013

Ondanks belofte MinOV leerkrachten naschoolse opvang nog steeds niet uitbetaald

Ministerie houdt leerkrachten schaamteloos met loze beloftes aan het lijntje

Toekomst succesvol project Naschoolse Opvang in gevaar?

15-08-2013 Door: Paul Kraaijer


Paramaribo - Assembleeleden van zowel coalitie als oppositie hebben vandaag hun ongenoegen geuit, omdat leerkrachten en leveranciers bij het project Naschoolse Opvang nog steeds niet zijn uitbetaald. De onlangs aangetreden minister van Onderwijs en Volksontwikkeling Ashwin Adhin, die voor het eerst het parlement toesprak, gaf aan dat administratieve problemen ervoor zorgen dat de uitbetaling maar uitblijft. Dit bericht donderdag 15 augustus 2013 de Ware Tijd Online.

De redactie van Obsession Magazine ontving in de eerste week van augustus al berichten van leerkrachten, dat zij nog steeds niet waren uitbetaald.

Medio juli heeft het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MinOV) een persbericht (zie hieronder) verzonden waarin onder andere werd vermeld, dat er een bijeenkomst was geweest van leden van de Commissie Naschoolse Opvang en Begeleiding, directie en staffunctionarissen van het ministerie, functionarissen van de financiële afdeling en de afdeling Comptabiliteit van het MinOV en CeBuMa. Ook vertegenwoordigd was de vaste Commissie van Onderwijs in De Nationale Assemblee.

‘Afspraken
De uitbetaling van de betalingsachterstanden over de maanden januari 2013 tot en met april 2013 zullen eind juli 2013 geschieden. De achterstanden over mei en juni 2013 worden eind augustus 2013 weggewerkt.
De uitbetaling van juli 2013 vindt eind september 2013 plaats.’

Obsession Magazine heeft op 6 en 10 augustus het ministerie voor een reactie benaderd naar aanleiding van de informatie die de redactie ontving van leerkrachten die nog steeds niet waren uitbetaald. Tot heden heeft, aldus de redactie, het ministerie gemeend niet te hoeven reageren. Ook het NDP-Assembleelid Melvin Bouva, voorzitter van de Vaste Commissie van Onderwijs en Volksontwikkeling in De Nationale Assemblee, is op genoemde dagen door de redactie van Obsession Magazine benaderd voor een reactie, maar ook de heer Bouva vond het niet nodig om te reageren.

Bouva accepteert uitleg Adhin
Bouva heeft vandaag in het parlement wel gereageerd. ‘Wat gebeurt er? Waarom hebben de mensen hun geld nog niet?’, vroeg hij en drong aan op snelle betaling. Oppositielid Patrick Kensenhuis bracht onder de aandacht dat de betalingsachterstanden uiterlijk eind juli zouden zijn ingelopen. Kensenhuis riep op tot evaluatie van het project.

‘Er is een probleem in het land als mensen diensten verrichten en niet betaald worden’, sprak parlementsvoorzitter Jenny Geerlings-Simons. Om het probleem aan te pakken heeft het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling ook de administratieve kant van het project naar zich toegetrokken.

Adhin gaf aan, dat de meeste personen die al een betaalslip hebben, uiterlijk eind september zullen worden uitbetaald. Assembleeleden waren niet helemaal tevreden met de beantwoording, maar namen voor het moment hiermee genoegen, aldus bericht de Ware Tijd.

De Assembleeleden dringen dus niet aan op snelle uitbetaling aan leerkrachten, die al vele maanden op hun loon wachten en al vele maanden kennelijk aan een lijntje van MinOV worden gehouden, dat steeds weer met dezelfde verklaringen komt. Onderstaand persbericht laat aan duidelijkheid over de betaling niets te wensen over, maar ook de in dat bericht gedane toezeggingen worden niet nagekomen.

Minister Adhin heeft geen goede verklaring gegeven waarom de salarissen pas uiterlijk eind september kunnen worden uitbetaald, terwijl MinOV half juli in het persbericht duidelijk heeft aangegeven wanneer salarissen over welke maanden zouden worden uitbetaald. De leerkrachten houden daar rekening mee, vooral nu het vakantie is. Maar, weer komt het ministerie haar toezeggingen niet na en laat leerkrachten in het ongewisse.

Hetzelfde ministerie pronkt met het project Naschoolse Opvang, maar lijkt de dragers van het succesvolle project, de leerkrachten, niet serieus te nemen. Leerkrachten in dit project raken meer en meer gedemotiveerd, waardoor de toekomst van het project in gevaar komt. De wijze waarop MinOV haar leerkrachten in de naschoolse opvang behandeld is welhaast schandelijk en respectloos te noemen.

Leerkrachten in de naschoolse opvang moeten weer wachten op het loon waar ze al vele maanden recht op hebben. Natuurlijk zullen zij zich afvragen of deze keer het ministerie wel haar toezegging, uitbetaling eind september, nakomt. De twijfel zal groot zijn en het vertrouwen en de motivatie om na de vakantie verder te werken in het project zullen afnemen.

Het persbericht van MinOV van half juli 2013:


Noot:
Op 30 juni besteedde ik ook al aandacht aan de schandelijke wijze waarop MinOV omgaat met leerkrachten in de naschoolse opvang.

Geen opmerkingen: