zaterdag 28 juni 2014

De zaak Dino Bouterse: Deel 4 - 11 november - 16 november 2013

Zoon president Suriname in VS verdacht van wapen- en drugshandel en betrokkenheid bij Hezbollah

Dino op voorhand al 'veroordeeld'

Juni 2014 Door: Paul Kraaijer


Een overzicht (vervolg)


11 november 2013
* Persbureau Novum: Opschudding in Suriname over Amerikaanse terrorisme-aanklacht tegen Dino Bouterse
* Santokhi: ‘Dino kan niet op eigen houtje hebben gehandeld’ – ‘Lackin begaat met verklaring ongelooflijke blunder’
* Verdediging Dino wil uitstel om omvang bewijs
* Angelic Alihusain-del Castilho, ondervoorzitter DA91: Integriteit Surinaams nationaal en diplomatiek paspoort heel ernstig aangetast door zaak Dino’ – ‘Laat Suriname geen schandalenrepubliek worden’

Natuurlijk krijgt de verzwaarde aanklacht tegen Dino Bouterse ook de nodige aandacht in de Nederlandse media. Zo bericht het Nederlandse persbureau Novum maandag 11 november dat die hernieuwde Hezbollah-aanklacht ‘in Suriname het hele weekeinde voor flinke opschudding heeft gezorgd’. Dat bericht is onder andere overgenomen door het Nederlands Dagbad met als kop ‘Suriname in rep en roer om Dino Bouterse’. De rechter in New York stemde intussen in met een eis van de advocaten, die meer tijd vroegen om de verdediging voor te bereiden. De volgende zitting vindt pas plaats op 7 februari, zo schrijft Novum.
Het vierkoppige advocatenteam in New York noemde de aanklacht zaterdagavond al ‘een belediging voor hun cliënt en het goede volk van Suriname’. Winston Lackin, minister van Buitenlandse Zaken, was het hele weekend te zien op de staatstelevisie. Ook hij sprong in de bres voor Bouterse junior. ‘Ons mooie land, een multi-etnische bloementuin, staat wereldwijd bekend als tolerant en vredelievend. Wij hebben niks te maken met terrorisme.’
De oppositie reageerde daarop, volgens Novum, als door een wesp gestoken. ‘In plaats van met gepaste terughoudendheid te reageren en het rechtsproces af te wachten, verkondigt minister Lackin nu al dat de verdachte onmogelijk schuldig kan zijn. De regering probeert de gemeenschap een rad voor de ogen te draaien’, zo luidt een communiqué.

Ondertussen neemt de druk toe op het Openbaar Ministerie in Suriname. Uit de tenlastelegging blijkt, dat Dino Bouterse toegang had tot valse paspoorten en grote voorraden cocaïne bijhield in zijn overheidskantoor. De vraag rijst nu, aldus het Nederlandse persbureau, wie mogelijk nog meer betrokken was.
‘De Procureur-Generaal moet zo snel mogelijk uitzoeken wat hier is gebeurd. We hebben niet voor niks wetgeving die terrorisme en de financiering daarvan strafbaar stelt’, aldus Chandrikapersad Santokhi, oppositieleider en voormalig minister van Justitie.

Desi Bouterse noemde twee maanden geleden de arrestatie van zijn zoon al een ‘enorme klap’, maar reageerde nog niet op de nieuwe beschuldigingen. De kans is groot dat hij zijn zoon nooit meer zal terugzien. Wel is sinds zaterdagavond de bekende Nederlandse strafpleiter Inez Weski, die Bouterse onder haar cliënten mag rekenen, in Suriname. Tegenover nieuwssite Starnieuws bevestigt ze dat ze overleg moet plegen met ‘enkele cliënten’, maar de zaak-Dino zou daarbij niet aan de orde zijn.

VHP-leider en oud-minister van Justitie en Politie, Chandrikapersad Santokhi, wil een strafrechtelijk onderzoek naar de nieuwe aanklacht tegen Dino Bouterse (41). Dat zegt Santokhi in een interview met de Nederlandse omroep NOS (http://nos.nl/artikel/573545-surinaams-onderzoek-dino-bepleit.html).

Preet Bharara
Openbaar aanklager Preet Bharara in New York kwam 8 november met een nieuwe aanklacht tegen Dino. Naast verdenking van internationale drugshandel, illegaal wapenbezit en illegale wapenhandel, wordt Dino nu ook verdacht van de bereidheid tot steun aan de terreurorganisatie Hezbollah.
Volgens Santokhi kan Dino niet op eigen houtje gehandeld hebben en zijn de strafbare feiten ernstig genoeg om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen. ‘Ik vind dat de Procureur-Generaal de taak heeft om de zaak ‘to the bottom’ te onderzoeken’, zegt de oud-minister. Dat zou volgens hem moeten gebeuren in samenwerking met de Amerikaanse Justitie. ‘Suriname heeft uitstekende bilaterale relaties met de Verenigde Staten. Er zijn talloze verdragen inzake drugshandel, mensensmokkel en ook terrorismebestrijding. Redenen genoeg dus om een gezamenlijk onderzoek te doen.’ 

President Bouterse reageerde in september, kort na de arrestatie van Dino in Panama, sceptisch op de aanhouding van zijn zoon. ‘De timing was op de klok af perfect’, zei Bouterse toen doelende op de arrestatie van zijn zoon door de Amerikanen, aldus NOS-correspondent Harmen Boerboom in Paramaribo.

Santokhi gelooft daar niet in. ‘Amerika is een rechtsstaat met onafhankelijke rechters. Als er geen bewijs is, dan zal Dino worden vrijgesproken. Het is belangrijk dat de Surinaamse regering en het Surinaamse OM de beschuldigingen van de Amerikanen serieus nemen. Als was het alleen al vanwege het feit dat we bondgenoten zijn in de strijd tegen drugs.’ NOS: Maar waarom die enorme undercoveroperatie om Dino te vangen? Speelt daarbij niet mee dat hij de zoon van de Surinaamse president is? ‘Dino is een hardnekkige crimineel. Hij heeft hier in Suriname ook vastgezeten. Als je criminele activiteiten blijft ontplooien, dan blijft justitie op je jagen. En als je internationale criminele activiteiten ontplooit, dan moet je niet verbaasd zijn als je internationale opsporingsinstanties achter je aankrijgt’, aldus Santokhi, die, zo schrijft de NOS, ook politieman is geweest.

Wel zei minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken van Buitenlandse Zaken in een videoboodschap: ‘We zijn voor de wereld een voorbeeld van multi-etniciteit. We zijn tolerant en respecteren elkaars religie. Voor terrorisme is geen plaats, omdat dat niet onze levenshouding is.’
Santokhi vindt, dat Lackin met zijn reactie ‘een ongelooflijke blunder’ heeft begaan. ‘In plaats van dat hij zegt dat de regering zich distantieert van de daden van het individu Dino Bouterse, doet hij nu net of ons land als geheel door de Amerikanen is beschuldigd’, aldus Santokhi tegen de NOS.

De Ware Tijd bericht 11 november dat de verdediging van de zoon van de Surinaamse president extra tijd van de rechtbank in Manhattan, New York, wil. Volgens de advocaten is het door Justitie geproduceerde beeld- en geluidsmateriaal te omvangrijk om binnen de opgegeven tijd te kunnen verwerken. Volgens de krant is gevraagd om hun weerwoord te mogen indienen op uiterlijk zeven februari 2014.

‘Dit verzoek is noodzakelijk, omdat de verdediging het leeuwendeel van de informatieverschaffing in de week van zes oktober heeft ontvangen. Deze informatieverschaffing kwam in de vorm van een harde schijf die een omvangrijke hoeveelheid audio- en video-opnamen, elektronische correspondentie, vertalingen, foto’s en justitiële rapporten bevat. Met name de opnames zijn van wisselende kwaliteit en sommige deelnemers spreken andere talen dan het Engels’, zo staat in het verzoekschrift.

Volgens de verdediging blijft het wellicht niet bij dit materiaal. De vervolging heeft namelijk aangekondigd. dat er meer zit aan te komen. Het verzoek is ingewilligd door rechter Shira Scheindlin. Die heeft er wel bij vermeld, dat er geen tweede keer uitstel zal worden verleend. De verdediging zegt ook ‘overvallen’ te zijn door de meest recente aantijging. Behalve voor drugs- en wapenhandel, wordt Bouterse nu ook vervolgd voor samenspannen met Hezbollah.

Op 11 november 2013 verschijnt ook onderstaand ingezonden stuk van de hand van Angelic Alihusain-del Castilho, ondervoorzitter van de politieke partij DA91, dat onder andere is geplaatst op de website van Obsession Magazine


Integriteit Surinaams nationaal en diplomatiek paspoort heel ernstig aangetast door zaak Dino - ‘Laat Suriname geen schandalenrepubliek worden‘

De situatie van Suriname wordt het best verklaard met een oud gezegde: ‘Een vis rot van de kop naar beneden’. Wanneer de kop rot is, kan de rest van het lichaam niet gezond blijven. En wanneer zij in de voorhoede verbonden blijven met mega-corruptie, is het moeilijk om kleinere ambtenaren verantwoordelijk te houden voor het aannemen van kleine bedragen in smeergelden. 

De nummer 1 nationale veiligheidsdreiging van Suriname is corruptie en deze baant zich een weg door de vitale onderdelen van de staat, verzwakkend voor de interne veiligheid en belemmerend voor het buitenlands beleid. 

Als land moeten we verschillende urgente nationale veiligheidsbedreigingen het hoofd bieden. Maar slechts één van hen -politieke corruptie- vormt een levensbedreigend gevaar voor de Staat, welke in realiteit is gedegenereerd naar een republiek van megaschandalen. Het indringende misbruik van openbare ambten voor persoonlijk gewin is een kwaad, dat zich verspreidt over de cruciale onderdelen van de staat, en Suriname zijn kracht ontneemt. Wanneer belangrijke besluiten, vanaf de aanschaf van middelen voor de brandweer tot aan beleidsaanpassingen, vaker besmet zijn met corrupte overwegingen, is het onvermijdbaar dat de nationale veiligheid wordt gecompromitteerd. 

Doelwit
Als Suriname nu door velen gezien wordt als een zwak land, moet de schuld hiervan gegeven worden aan de corrupten en gecompromitteerden die dit land leiden. Deze verzwakking van Suriname heeft ons land tot een verleidelijk doelwit gemaakt voor hen die erop uit zijn onze nationale veiligheid te ondermijnen.
‘Een vis rot van de kop naar beneden’. In feite is het een zelfverklarende cyclus van corruptie op alle niveaus van de overheid en dat heeft de nationale veiligheid van Suriname gemaakt tot onze Achilles hiel.
Hoewel het dringend vereist is dat de regering onderzoek instelt naar de feiten genoemd in de beschuldigingen geuit naar de zoon van de president bij monde van de Amerikaanse openbare aanklager Preet Bharara, is het verwachtbaar dat de ingangen en middelen mogelijkerwijs ingezet door deze zoon, het resultaat zijn van corruptieve praktijken.
Het is de institutionele corruptie in de hoogste instituten van staat welke de republiek nu bedreigt en vernietigt. Wanneer binnenlands beleid ernstig aangetast is door corruptie, kan het buitenlands beleid op geen enkele wijze dynamisch, proactief en geloofwaardig zijn.

We zijn als Surinamers nu geen getuige meer van slechts corruptie, maar van regelrechte nationale plundering. De consequentie is dat onze instituten met de dag zwakker worden. Daarbij gevoegd is het nu zover dat vanwege de hoge frequentie van dagelijkse schandalen over ons uitgestort, de publieke ontzetting nog maar van korte duur is.
Inderdaad, een strategie die vaak wordt toegepast om de publieke woede te verzachten over het bekend worden van een nieuw megaschandaal is om tweedelijns corruptie op selectieve wijze aan te pakken. Het misbruik van overheidsinstanties en intellectuelen hiervoor behoort tegenwoordig tot de dagelijkse gang van zaken.

Aanval op nationaal belang
Corruptieschandalen beginnen nu de vorm aan te nemen van televisieseries, met fascinerende maar misleidende complotten. Om de aandacht van het publiek af te leiden, wordt de focus in het directe natraject altijd geplaatst op overheidsprocessen in relatie tot het onderzoeken van het schandaal, en niet op het instellen van een justitieel onderzoek om vast te stellen wie de daadwerkelijke profiteurs zijn en om het gestolene terug te vorderen of sancties te treffen.

Vergist u zich niet: het wegsluizen van miljoenen dollars naar internationale veilige havens is meer dan alleen crimineel wangedrag. Wanneer economische contracten worden getekend of beleidsbesluiten worden genomen teneinde een aardige som ‘tyuku’ op te strijken is dat gelijk aan een grove aanval op het nationaal belang.

Suriname heeft als corruption perception index van Transparency International een score van 37 (hoogste score 100) voor 2012. Hoewel er dagelijks vermoedens en aanwijzingen worden aangeleverd voor mogelijk corrupt handelen door beleidsmakers, wordt er geen enkele poging ondernomen door deze regering om deze handelingen te laten onderzoeken en waar nodig hun politici en beleidsmakers te veroordelen voor het voeren van een dergelijke oorlog met de staat.

Werkt verlammend
Laat ons duidelijk zijn: Corruptie verlamt ontwikkeling, ondermijnt sociale vooruitgang, ondermijnt het vertrouwen van burgers in de rechtvaardigheid en onpartijdigheid van de overheid, belemmert goed bestuur, erodeert de openbare orde, verstoort competitieve condities in ondernemers transacties, ontmoedigt nationale en internationale investeringen, kweekt een zwarte markt economie en voegt nieuwe veiligheidsgevaren toe.

Samenvattend, corruptie obstrueert een land in het realiseren van zijn doelen en ondermijnt de nationale veiligheid. De kanker van corruptie in Suriname heeft zich alarmerend verspreid naar elementen in de twee instituten die centraal zijn voor de toekomst van het land- de wetgevende en de uitvoerende machten. Recente onthullingen hebben andermaal benadrukt de diepe penetratie van politieke partijen door belangen van sleutelfiguren en de wijze waarop deze groep hun invloed aanwendt binnen de overheid bij het maken van beleid en zelfs media verslaggeving. Aantasting van de vrije media - de natie haar waakhond- moet ernstig voor opgepast worden, want deze is cruciaal.

De integriteit van ons nationaal en diplomatiek paspoort is heel ernstig aangetast door de recent geuite beschuldigingen tegen Dino Bouterse. Maar, niets is een duidelijker voorbeeld van het bijtend effect van de cultuur van corruptie dan de voelbare afname/instorting van de capaciteit van de staat. Onze economische dynamiek en groei zou geworteld moeten zijn in een groei geleid door de private sector. Maar hiervan is niets te merken. Integendeel zien we steeds meer dat de afbraak/neergang van de staat de grootste barrière is in onze mogelijkheden om onze belangen veilig te stellen. Heden zijn we getuige van de prijs die onze nationale veiligheid en ons imago internationaal betaalt ten gevolge van de wijdverspreide corruptie.

Als Surinamers eisen wij dat hier een onmiddellijke stop aan gebracht wordt. Wij eisen bescherming van onze nationale integriteit. Wij eisen onderzoek en bestraffing van hen die middels corruptief handelen ons land te schande zetten, onze samenleving bedreigen en onze nationale veiligheid in gevaar brengen.


13 november 2013
Santokhi (VHP): Onderzoek naar zaak Dino Bouterse/Edmund Muntslag inzake strafbare feiten op Surinaams grondgebied
VHP- en Nieuw Frontleider Chandrikapersad Santokhi is van oordeel, dat er naar aanleiding van de verzwaarde Amerikaanse aanklacht tegen Dino Bouterse (mogelijke betrokkenheid bij de Libanese organisatie Hezbollah) een grondig onderzoek moet worden ingesteld naar strafbare feiten die op Surinaams grondgebied zijn gepleegd door Dino en zijn metgezel Edmund Muntslag. Het Nieuw Front heeft in een verklaring de regering en procureur-generaal Soebhas Punwasi opgeroepen voor het verrichten van een onderzoek.

Santokhi stelt woensdag 13 november via Starnieuws dat er valse paspoorten zijn verstrekt door Dino Bouterse aan Libanezen. Er zijn drugs uitgevoerd vanuit Zanderij en er zijn wapens getoond. Nagegaan moet worden,volgens de voorzitter van de VHP, of die zaken op waarheid berusten. ‘De verdachten zijn geholpen door derden. Meer mensen zijn betrokken bij deze zaken. En daarvoor is een grondig onderzoek nodig’, aldus Santokhi. De oud-minister van Justitie en Politie zegt verder, dat de procureur-generaal ambtshalve een onderzoek kan instellen naar deze zaken. Dit kan gebeuren in samenwerking met de justitiële autoriteiten van de Verenigde Staten. ‘Alles moet aan het licht komen. Dat is belangrijk voor de rechtsstaat. Wij hebben in onze verklaring daartoe opgeroepen.’


14 november 2013
Justitie Suriname stelt onderzoek in naar strafbare feiten Dino Bouterse en Edmund Muntslag in Suriname
Procureur-generaal Soebhas Punwasi laat donderdag 14 november in een verklaring weten, dat een onderzoek gaande is naar eventuele strafbare feiten die gepleegd zouden zijn door Dino Bouterse en Edmund Muntslag in Suriname. Er is informatie ingewonnen die geleid heeft tot het samenstellen van een speciaal onderzoeksteam.

De verklaring van de procureur-generaal luidt:

Kort na het bekend worden van de vermoedelijke betrokkenheid van Dino Bouterse en anderen bij strafbare feiten op Surinaams grondgebied, waaronder overtreding van de Wet Verdovende Middelen, de Vuurwapenwet en paspoortzwendel, is in opdracht van het Openbaar Ministerie informatie vergaard met betrekking tot bovengenoemde strafbare feiten en de personen die daarbij betrokken zijn.De verzamelde informatie heeft geleid tot het, in overleg met de Korpschef van het Korps Politie Suriname (KPS), samenstellen van een speciaal onderzoeksteam van de Justitiële Dienst van het KPS. Onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie is het onderzoeksteam belast met een strafrechtelijk onderzoek naar de gepleegde strafbare feiten en de personen die daarvan verdacht worden.Op grond van de verkregen resultaten uit het strafrechtelijk onderzoek kan via rechtshulp nadere informatie aan het buitenland worden gevraagd.


15 november 2013
* Santokhi (VHP) blij met eigen Surinaams justitieel onderzoek in zaak Bouterse-Muntslag
* Lackin: ‘Schade imago Suriname zoveel mogelijk beperken’ – Kwestie Dino Bouterse leidt tot gesprekken met ambassadeurs – ‘Geen sprake vertroebeling relaties’
* Simon Wiesenthal Centrum in Argentinië reageert op verzwaarde Amerikaanse ‘Hezbollah’-aanklacht tegen Dino Bouterse
VHP-leider Chandrikapersad Santokhi zeg op Starnieuws ingenomen te zijn met het besluit van de procureur-generaal om een onderzoek in te stellen in de zaak Dino Bouterse en Edmund Muntslag. ‘Het is wel jammer dat in een rechtsstaat een onderzoek slechts volgt na druk uit de samenleving’, aldus Santokhi.

Santokhi stelt, dat de zaak al drie maanden speelt. Hij vindt dat minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken van meet af aan had moeten stellen dat hij ook voorstander is van een onderzoek. Nu het Nieuw Front heeft opgeroepen om een justitieel onderzoek te plegen naar strafbare feiten, wordt de informatie gegeven, aldus de VHP-voorzitter.

‘Wij hopen dat het Openbaar Ministerie alle ruimte en vrijheid krijgt om een onafhankelijk onderzoek te verrichten. We kijken uit naar het resultaat van het onderzoek.’

Minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken heeft de handen vol dezer dagen. Er wordt intens gewerkt aan het beperken van de schade voor Suriname na de Amerikaanse Hezbollah ‘terrorismeaanklacht’ tegen Dino Bouterse. Onder meer is gesproken met de ambassadeurs in Suriname. Dat bericht de Times of Suriname.

Aangegeven is onder andere wat het standpunt is van Suriname wat betreft terrorisme. De aanklacht mag niet als afspiegeling worden gezien van de Surinaamse samenleving.
‘De ambassadeurs zijn ook hier om te blijven analyseren. Het gevoel dat ik gehad heb, is dat zij heel nuchter zijn. Iedereen ziet wat er gebeurt en dat het niets te maken heeft met de bilaterale zaken die we doen met andere landen’, zegt Lackin in de krant.

Ook met de Amerikaanse ambassadeur Jay Anaina is gesproken. De indruk is dat er geen sprake is van ‘vertroebeling’ van de relaties. ‘We weten dat er een scheidslijn is’, aldus Lackin. De focus is nu op zoveel mogelijk proberen eventuele schade te beperken. ‘Ik kan niet zeggen hoeveel het imago geschaad is. Wat we gaan doen, is Suriname presenteren zoals we zijn en hoe we in elkaar zitten en waarom we als volk geen behoefte hebben aan dit soort activiteiten.’

De aanklachten tegen de zoon van de president van Suriname bevestigen de vaststelling van ons centrum dat er een uitgebreid door Iran gefaciliteerd netwerk van slapende terroristische cellen aanwezig is in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.’


Dit stelt het Simon Wiesenthal Centrum, een van de grootste joodse mensenrechtenorganisaties ter wereld, in een vrijdag 15 november 2013 uitgegeven verklaring in haar kantoor te Buenos Aires, Argentinië:

Inquiry into Surinam and Trinidad Links with Hizbollah

Wiesenthal Center Monitors New York Court Inquiry into Surinam and Trinidad Links with Hizbollah

Centro Simon Wiesenthal
Cabello 3872, PB "C " (C 1425APR) - Buenos Aires - Argentina
Teléfono: (5411) 4802-1744 * Fax: (5411) 4802-1774
E-mail: info@cswlatinoamerica.org

“Charges against the son of Surinam President validate our Center’s claims of an extensive Iranian-fostered terrorist sleeper network across Latin America and the Caribbean”

Buenos Aires, 15 November 2013

Federal Prosecutors from the U.S. Court for the Southern District of New York have filed charges against Dino Bouterse, the son President Desi Bouterse of Surinam. Bouterse is serving his third mandate; two by coup d’etat, the third through elections. He is confined to Surinam due to a Dutch arrest warrant issued following his condemnation for drug trafficking and murder.

Bouterse Jr. was arrested in August 2013 in Panama and extradited to the United States. Among other crimes, he has now been accused of “offering support and resources [for a base in Surinam] to Hizbollah” - designated a terrorist organization by the United States and the European Union.

Investigators added that he also planned to use Trinidad and Tobago as a “bridge between the Middle East, South America and the U.S.” Bouterse reportedly expected to receive, apparently from Iran, an initial US$ 2,000,000 pay-off. “This investigation validates our Center’s claims of an extensive Iranian and Hizbollah sleeper network across Latin America and the Caribbean. These charges were already strengthened by a May report issued by Argentine Buenos Aires AMIA Jewish Center Prosecutor, Alberto Nisman. We had also learned in Trinidad and Tobago of young members of the Arab community who had left the islands for Hizbollah training in Lebanon,” stated Dr. Shimon Samuels, Director for International Relations of the Wiesenthal Center (see http://www.wiesenthal.com/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=lsKWLbPJLnF&b=4441467&ct=13162023#.UoVSk3A2WDU ).

“Iran’s influence in the region is spreading beyond the original Venezuela-led ALBA bloc and the Triple Frontier region between Argentina, Brazil and Paraguay. We expect the New York inquiry to reveal further evidence of this terror network in Latin America and the Caribbean”, added Sergio Widder, the Center’s Director for Latin America. “The findings should be a clarion call for action to extirpate this scourge from the Americas, beginning with Argentine dissolution of its reckless accord with the Iranian patron of global terrorism for Buenos Aires and Tehran to jointly investigate the AMIA bombing. The only appropriate course would be to follow Europe in designating Hizbollah a terrorist organization”, concluded the Center’s officials.

For further information, please contact Dr. Shimon Samuels at +336 09770158 or Sergio Widder at +54911 4425-1306.

The Simon Wiesenthal Center is one of the largest international Jewish human rights organizations with over 400.000 members. It is an NGO at international agencies including the United Nations, UNESCO, the OSCE, the Council of Europe, the OAS and the Latin American Parliament.


16 november 2013
VHP: Gifmengers stellen VHP-voorzitter in kwaad daglicht
De VHP-mediacommissie reageert op in de media geuitte aantijgingen aan het adres van haar voorzitter Chandrikapersad Santokhi. ‘Exponenten van een coalitiepartij’ beweren dat Santokhi de hand heeft gehad in de arrestatie van Dino Bouterse in Panama eind augustus 2013:

Het is alom bekend dat Dino Bouterse op verdenking van cocaïne- en wapenhandel is aangehouden. Later is zijn aanklacht verzwaard. Hij zou volgens de Amerikaanse justitie hebben geprobeerd de internationale terreurorganisatie Hezbollah te steunen.

Volgens de federale rechtbank in New York zou Dino in ruil voor miljoenen dollars grote aantallen vermeende Hezbollah-leden toegang willen geven tot Suriname. De internationale terreurorganisatie Hezbollah zou Suriname kunnen gebruiken als een permanente basis om onder meer Amerikaanse doelen aan te vallen.

Na de arrestatie van Dino Bouterse is de VHP-mediacommissie geconfronteerd met mediaberichten over absurde aantijgingen aan het adres van onze voorzitter Chandrikapersad Santokhi. Exponenten van een coalitiepartij beweren dat VHP-voorzitter Santokhi de hand heeft gehad in de arrestatie van Dino Bouterse.

De mediacommisie vindt dat, tegen beter weten in, deze exponenten van een coalitiepartij met hun sprookje moedwillig proberen de Surinaamse samenleving zand in de ogen te strooien. Deze gifmengers maken zelfs gebruik van een staatsmedium om de VHP-voorzitter in een kwaad daglicht te stellen.

De voorzitter van de VHP heeft reeds laten doorschemeren dat die beweringen een grappenmakerij is en geen boodschap heeft aan de gladde verkooppraatjes van de gifmengers. De VHP-mediacommissie keurt de lafhartige aantijgingen aan het adres van de partij voorzitter krachtig af en zal niet tolereren dat hij negatief wordt besproken.

De VHP-mediacommissie staat volledig achter de standpunten van haar voorzitter en roept de bevolking op om alert te zijn.

VHP-mediacommissie,
16 november 2013

Geen opmerkingen: