vrijdag 26 september 2014

Redactie De West niet in staat CITES Trade Datebase goed te lezen en te interpreteren

De West slaat plank volledig mis met artikel over export wild

Krant leest 'CITES Trade Datebase' verkeerd


26-09-2014 Door: Paul Kraaijer


Paramaribo – De Surinaamse avondkrant De West heeft woensdag 24 september met het artikel 'Levendige export reptielen en amfibieën naar Denemarken' de lezers volledig onjuist geïnformeerd. Met onvolledige cijfers over de export van wild in 2013 uit Suriname en ook nog eens met de vermelding van een verkeerd land, geeft de redactie blijk geen flauw idee te hebben hoe de handelsdatabase van de organisatie CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Fauna) moet worden gelezen en geïnterpreteerd.

'Er heeft ook in 2013 een zeer levendige export plaatsgevonden van Surinaamse reptielen en amfibieën naar Denemarken', aldus de krant. Maar, er vindt een levendige handel jaarlijks plaats van zeer vele species vanuit Suriname naar verre bestemmingen verspreid over de hele wereld. Een van de redactieleden van de krant dacht kennelijk ongetwijfeld op een moment 'kom laat ik eens die CITES Trade Database gaan bekijken en kijken wat Suriname zoal in 2013 aan dieren heeft geëxporteerd', kennelijk geïnspireerd door mijn diverse artikelen over de export van wild uit Suriname naar landen over de hele wereld.

 – Overigens heeft deze krant al eens gebruik gemaakt van een door mij geschreven artikel, zonder mij als bron te vermelden, over de export van dieren uit Suriname, dat was op 2 april 2013 en zelfs in dat artikel wist de krant fouten op te nemen. –

Redactie kan database niet lezen
Het artikel van woensdagavond geeft de lezers echter een verkeerd beeld van de export van wild uit Suriname. Immers, en dat blijkt de redactie van De West niet te hebben begrepen, de handelsdatabase met informatie over de export van dieren uit Suriname, zoals die deze week te vinden was op de website van CITES, is verre van volledig. CITES is afhankelijk van exportgegevens die door aangesloten lidlanden aan haar worden bekendgemaakt.

Deze informatie, die De West heeft gebruikt voor haar voorpagina-artikel, kan komende week alweer zijn aangevuld met meerdere exporten: Die informatiestroom gaat het hele jaar door. Dus, de exportgegevens van 2013 met betrekking tot Suriname lieten deze week een beperkt aantal exporten zien. En die, onvolledige, gegevens heeft de krant gebruikt. Voor het schrijven van dit artikel 'Suriname exporteert in 2012 legaal 18.560 dieren, vooral naar paar Aziatische landen' heb ik gebruik gemaakt van gegevens in de database van CITES van vlak voor publicatie, 24 augustus 2014. Op dat moment waren er nog geen enkele gegevens bekend over de export van dieren in 2013! De door De West gebruikte gegevens zijn dus zeer recent op de website van CITES gepubliceerd en die gegevens worden constant aangevuld.

'DE' is niet 'DK'......
Behalve de gegevens die woensdag door de krant zijn gepubliceerd, waarbij als land van bestemming Denemarken werd vermeld, terwijl dat Duitsland moet zijn, (De CITES Trade Database, hanteert afkortingen voor landen. De redacteur van De West zag 'DE' als importland staan, dacht verder niet na en plakte er Denemarken aan vast. Maar, Denemarken is 'DK' en 'DE' staat voor Duitsland. Op de CITES-website is een duidelijke handleiding te vinden met alle informatie die iemand nodig heeft om de informatie in de handels database goed te kunnen lezen.), heeft de redactie in het artikel ook nog een paar gegevens over de export in 2012 vermeld (waarvoor de redactie mijn artikel heeft kunnen gebruiken). Maar, de redactie gaat in het artikel verder niet in op de door Suriname geëxporteerde bedreigde diersoorten. Want, dat is immers belangrijk nieuws, maar niet voor de redactie van De West.

Scoren met verkeerde gegevens
De krant dacht waarschijnlijk met het artikel te kunnen scoren. Het stond dan ook op de voorpagina. Wellicht verschijnt binnenkort een ander artikel met als kop ' Levendige export ara's, parkieten en andere vogelsoorten naar Aziatische landen'. Ik heb onlangs ook geschreven over de export van een bedreigde jaguar naar een dierentuin in Turkije. Dat artikel is verzonden naar de lokale media, maar niemand, ook De West, had er belangstelling voor.....
De krant heeft nooit een artikel van mij geplaatst over de export van wild uit Suriname. Neen, ze maakt er op slinkse wijze gebruik van.

Kleine rectificatie
Overigens heeft de krant gisteravond, donderdag 25 september, een rectificatie geplaatst:

'Export reptielen naar Duitsland (niet naar Denemarken)
Er heeft ook in 2013 een zeer levendige export plaatsgevonden van Surinaamse reptielen en amfibieën naar Duitsland. Dit komt naar voren bij de analyse van de statistieken van de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) over Suriname. In onze editie van gisteren, woensdag 24 september, stond per abuis vermeld dat de lucratieve handel met Denemarken werd gedreven. Onze welgemeende excuses voor deze omissie.'

De bal intrappen
Op naar het volgende 'export van wild-artikel' in De West, na publicatie van een door mij geschreven artikel...... De krant hoeft de bal vervolgens slechts in te trappen, met dank aan freelance-in-suriname.blogspot.nl, want zo werkt het Surinaamse journaille. Niet reageren op door mij aan redacties verzonden artikelen, maar er vervolgens wel gebruik van gaan maken in een andere vorm.

Geen opmerkingen: