maandag 22 september 2014

Suriname weer niet aanwezig bij vergadering Internationale Walviscommissie

Contributie nog steeds niet voldaan: stemrecht al sinds juli 2012 opgeschort

Starnieuws suggereert met artikel dat Suriname wel aanwezig was en stem uitbracht

22-09-2014 Door: Paul Kraaijer/Obsession Magazine


Paramaribo – De vierdaagse 65e bijeenkomst van lidlanden van de Internationale Walviscommissie (IWC, the International Whaling Commission) in Portoroz, Slovenië, werd op 18 september afgesloten. Maar, net als tijdens de 64e bijeenkomst in juli 2012 in Panama Stad, was ook deze keer Suriname niet vertegenwoordigd.

Dat laat het secretariaat van de IWC vandaag, maandag 22 september 2014, bij monde van Kate Wilson in een reactie weten. Ook blijkt Suriname nog steeds een betalingsachterstand van de contributie te hebben, waardoor het land geen stemrecht heeft (zie document IWC onderaan dit artikel). Volgens Kate Wilson heeft Suriname in vier jaar tijd een achterstand opgebouwd van 20.000 Britse pond ofwel rond de Srd 108.000. (vandaag: Srd 107.888,33)

Volgens de IWC-website wordt Suriname nog steeds vertegenwoordigd door mr. Muriel Wirjodirjo, werkzaam bij de afdeling Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij.

Suriname heeft al sinds 29 mei 2011 binnen de IWC geen stemrecht meer, omdat dat voor onbepaalde tijd is opgeschort vanwege de achterstand in contributiebetaling.

Sinds zijn toetreding tot de IWC in 2004 heeft Suriname steeds voor de walvisjacht gestemd, omdat volgens Suriname de walvis ‘een bron van eiwit is die aangewend moet worden in een wereld op zoek naar voedsel voor een groeiende bevolking’. Japan beweert echter al jaren, dat zij op walvissen jaagt voor wetenschappelijke doeleinden. Maar, het is wereldwijd bekend, dat de dieren voor hun vlees worden gevangen dat gretig aftrek vindt in de consumptiemarkt. Jaarlijks worden Japanse walvisjagers in een kat-en-muisspel op de voet gevolgd door schepen van de organisatie Sea Shepherd die letterlijk met hun schepen tussen de walvisjagers en de walvissen vaart om de vangst te verhinderen.


Maar, altijd hing rond het Surinaamse stemgedrag – en dat van andere kleine landen – in de IWC (International Whaling Commission) het gerucht van omkoping. Immers, de grootste walvisjager in de wereld, Japan, zou stemmen kopen binnen de commissie, vooral van kleine landen die geen enkele connectie met de walvis hebben. Er zouden zelfs kleine landen speciaal hiervoor lid van de IWC zijn geworden. Maar, in alle redelijkheid kun men zich afvragen wat de toegevoegde waarde is van het lidmaatschap van landen als Marokko, San Marino, Mongolië, Benin, Luxemburg, Oman en Suriname? Japan was de financier van een paar visserijcentra in Suriname.

De constante afwezigheid van Suriname in de IWC en het maar niet voldoen van de contributie lijkt duidelijk te maken, dat ‘de walvis’ voor Suriname niet interessant genoeg is. Suriname heeft eigenlijk bar weinig tot niets te zoeken binnen de IWC. Het land zou er beter aan doen te participeren met een groep Zuid-Amerikaanse landen die zich hard maken voor een beschermd gebied voor de walvis en voor het zogenoemde 'whale watching'.

Overigens lijkt het artikel ‘Suriname neemt ander standpunt walvisjacht in' van 19 september op Starnieuws, te suggereren, dat Suriname bij de IWC tegen de commerciële walvisjacht heeft gestemd. Dat is dus absoluut niet het geval, simpelweg omdat Suriname niet aanwezig was bij de laatste twee IWC-vergaderingen en al zou de vertegenwoordiger van Suriname wel aanwezig zijn geweest, het stemrecht is opgeschort vanwege de achterstand in contributiebetaling……Suriname stond overigens binnen de IWC alleen als Latijns Amerikaans land met haar constante steun aan Japan in de IWC. De lidstaten Brazilië, Chili, Argentinië, Nicaragua, Panama en Belize zijn tegenstanders van de jacht op walvissen.

In december 2006 kwamen zelfs de IWC-landen Argentinië, Brazilië, Mexico, Peru, Chili en Panama bijeen in Buenos Aires, de zogenoemde 'Grupo Buenos Aires' om onder andere te praten over ‘whale watching’.

Bij deze bijeenkomst waren ook regeringsvertegenwoordigers aanwezig van Ecuador, Guatemala en de Dominicaanse Republiek en diplomaten van de ambassades van Colombia, Uruguay en Venezuela. ‘Whale watching’ toerisme is een belangrijke bron van inkomsten geworden. Deze vorm van toerisme moet volgens de Buenos Aires Groep worden gestimuleerd. Verder blijven zij fel gekant tegen de hervatting van commerciële walvisvangst en pleiten zij voor beschermde gebieden voor walvissen in de zuidelijke Atlantische Oceaan en het zuidelijke deel van de Stille/Grote Oceaan. Chili was de gastheer voor de 60e jaarlijkse vergadering van de IWC in 2008.

Suriname is geen lid van de Buenos Aires Groep en als land gelegen aan de oceaan is dat opmerkelijk te noemen. Immers, ook voor de Surinaamse kust duiken walvissoorten op en wie weet is ook in Suriname 'whale watching' mogelijk.....

Geen opmerkingen: