maandag 5 januari 2015

Den Blauwvinger: President Bouterse krijgt koekje van eigen deeg in door hem tegen politieke opponent Santokhi aangespannen rechtszaak

COLUMN: Vertragingstactiek? Dat zou Bouterse bekend in de oren moeten klinken


Gerold Sewcharan, de advocaat van VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi, heeft woensdag 24 december 2014, de rechter in een door president Desi Bouterse tegen zijn grootste opponent aangespannen rechtszaak, gewraakt. De rechtszaak lijkt een op voorhand mislukte poging van Bouterse om Santokhi feitelijk monddood te maken.

Santokhi is door de president voor de rechter gedaagd, omdat de VHP-leider tijdens een vergadering van de Pertjajah Luhur op 23 november in Lelydorp had gezegd, dat Bouterse drugsmaffia van Colombia naar Suriname heeft gebracht. Hij heeft volgens Santokhi Suriname in de greep van de drugscriminelen gebracht. Bouterse zou Suriname ook in handen gebracht hebben van wapenhandelaren. Een paar weken na die uitspraken is Bouterse pas naar de rechter gestapt en eist dat de VHP-voorzitter zijn woorden intrekt.

De advocaat van president Bouterse, Nailah van Dijk, liet via de nieuwswebsite Starnieuws weten verbaasd te zijn over de wraking. De belangrijkste reden om een rechter te wraken is wanneer die eerder een uitspraak gedaan heeft tegen de betrokken persoon, Bouterse, of als zij een familierelatie zou hebben. Dit is echter niet van toepassing op de rechter in de zaak Bouterse-Santokhi.

Van Dijk vindt dat haar collega een vertragingstactiek toepast. 'Hij wilde al zes weken uitstel, maar hiertegen heb ik geprotesteerd. Het gaat om de president van het land tegen wie ernstige beschuldigingen zijn gedaan. Deze zaak moet zo snel mogelijk worden afgehandeld.'

Hoe luidt dat spreekwoord ook al weer? De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Ongelooflijk dat de advocaat van de president met die opmerking over vertragingstactiek komt. Is het immers niet Bouterse zelf die al vele, vele, vele jaren het 8 decemberproces traineert via zijn kanalen en vriendjes met allerlei vertragingstactieken? En nu een door hem zelf aangespannen rechtszaak tegen een politiek opponent ietwat wordt uitgesteld, zodat de advocaat van die opponent zijn zaak goed kan voorbereiden, komt hij plots, via zijn advocaat, op de proppen, oh hoe hypocriet, met de kritiek dat zijn tegenstander vertragingstactiek toepast. Het lijkt op de omgedraaide wereld.

Rozendaal sprak.....
Overigens plaatste een aan de VHP gelieerde schrijver van ingezonden stukken in de media, Idris Naipal, terecht de opmerking in een ingezonden stuk van zaterdag 27 december 'het heel vreemd' te vinden 'dat president Bouterse niet durft Rozendaal voor het gerecht te slepen'.

Ruben Rozendaal, de wapenbroeder en boezemvriend van Bouterse, heeft immers op 23 maart 2012, in het 8 decemberproces voor de Krijgsraad onder andere onder ede verklaard, dat hij wapens importeerde. 'Ik had meer dan 250 wapens. Deze wapens werden door Bouterse geruild met de FARC voor drugs. Ik blijf erbij dat hij een crimineel is', zo verklaarde Rozendaal.
Overigens zou zoon Dino Bouterse later ook betrokken zijn geweest bij deals waarbij de FARC cocaïne leverde in ruil voor wapens.

Bouterse zweeg. Geen rechtszaak, geen eis tot rectificatie van de woorden van Rozendaal.

Inmiddels dreigt Santokhi om binnenkort met veel documentatie naar buiten te komen om onder andere zijn op 23 november gedane opmerkingen over Bouterse kracht bij te zetten. De door de president tegen de leider van de VHP en oud-minister van Justitie en Politie aangespannen rechtszaak kon zich nog wel eens tegen de hoofdverdachte in het 8 decemberstrafproces keren.....

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
05 januari 2015
Amsterdam-Paramaribo

Geen opmerkingen: