woensdag 22 april 2015

Den Blauwvinger: Het is toch niet altijd zo vader zo zoon....?

COLUMN: Walter, zoon van Dino, gekozen als VN MDG-ambassadeur voor Suriname

Beoordeel jonge Walter op zijn daden en niet op die van zijn pa

22-04-2015  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


Walter Bouterse... Natuurlijk, er gaat meteen een belletje rinkelen. Bouterse? Zal wel familie zijn van.... en dat is ook zo. Een van de twee nieuwe jeugdambassadeurs voor de VN 'Millennium Development Goals' (MDG), gekozen op zaterdag 11 april door het Nationaal Jeugdparlement. De jonge Bouterse telg zal de zogenoemde millennium ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties moeten gaan promoten en realiseren met strategische programma's en activiteiten.

In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Er zijn acht concrete doelstellingen vastgelegd: de millenniumdoelen.

Dit zijn ze in het kort:

1. De armoede halveren en minder mensen met honger
2. Elk kind naar school
3. Mannen en vrouwen gelijkwaardig
4. Minder kindersterfte
5. Verbetering van de gezondheid van moeders
6. Bestrijding van hiv/aids, malaria en andere dodelijke ziektes
7. Bescherming van het milieu, iedereen schoon drinkwater en minder mensen in sloppenwijken
8. Toegang tot betaalbare medicijnen, een eerlijk handelssysteem, minder schulden voor ontwikkelingslanden

Walter na zijn benoeming (Bron foto: Monalisa GM Liguorie/NJP)
Het belletje rinkelt. Walter is de zoon van Dino, die op dit moment in een gevangeniscel in New York (VS), een straf uitzit van 16 jaar en 3 maanden voor wapen- en drugshandel en voor vermeende contacten met de Libanese terreurorganisatie Hezbollah. Het was te verwachten, dat anti-NDP'ers en anti-Bouterse-adepten meteen zouden reageren op de benoeming van Walter als VN MDG-ambassadeur. 'Walter zal wel net zo slecht zijn als zijn pa.' 'Zo vader zo zoon, toch?' Want daar is men goed in in Suriname, snel oordelen, zonder enige kennis van zaken, bevoorordeeld en slechts kunnen denken in twee kampen: je bent voor of je bent tegen iemand, een partij of iets.

De lokale bekende bestuurskundige August Boldewijn liet heel nuchter weten, dat de veroordeling van pa Bouterse in de VS geen invloed mag hebben op de benoeming van zoon Walter: 'Je mag de levenswijze van de ene man niet gebruiken als criterium voor de levenswijze van de ander.' Bouterse jr. zei, terecht, dat hij en zijn vader 'twee verschillende personen zijn'. 'Ik geef het negatieve altijd een plaats en zal datgene doen waarvoor ik ben gekozen.' 'Mijn werk voor de gemeenschap plaats ik boven mijn politieke kleur. Ik sta open voor eenieder. Ik had op het MULO zelfs als beste maatje de kleinzoon van oud-president Venetiaan. Wij jongeren moeten dat verschil gaan uitmaken en dat oude politiek denken achterwege laten.'

Boldewijn stelde verder, dat karakter en vaardigheden bepalend moeten zijn om iemand een bepaalde functie toe te wijzen. In dit geval zouden volgens hem de voorwaarden waaraan een gegadigde voor de MDG-ambassadeursfunctie moet voldoen medebepalend moeten zijn.

Boldewijn heeft absoluut gelijk. Het behoeft toch geen betoog, dat het niet altijd 'zo vader zo zoon' hoeft te zijn.

Walter en zijn opa Desi
De jonge Walter komt gedreven en serieus over en weet zich goed te verwoorden. Je ziet geen crimineel, maar een enthousiaste knaap die qua uiterlijk wel veel lijkt op zijn vader en opa. Maar, daar houdt waarschijnlijk welke vergelijking dan ook mee op. Walter is brandschoon. Natuurlijk, mensen in het anti-Bouterse en anti-NDP kamp zullen hier ongetwijfeld anders over denken en redeneren dat wat niet is nog komen kan. Die opponenten redeneren en denken te bekrompen en te bevooroordeeld, verblind door abjecte aversie, en niet in staat om objectief te oordelen.

Uit allerlei internationale wetenschappelijke onderzoeken zou wel blijken, dat kinderen van criminele vaders meer kans hebben zelf ook het verkeerde pad op te gaan. Toch komt het grootste deel van de kinderen van criminelen níet in aanraking met Justitie en politie, aldus de wetenschappers. En bij de grootste deel kan ongetwijfeld ook Walter worden gerekend, toch?

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
22 april 2015
Amsterdam-Paramaribo

Voor geïnteresseerden:

* Lees ook dit artikel: Misdaad van vader op zoon? 21 augustus 2013 Crimelink.nl

* 'Zo vader, zo zoon? De intergenerationele overdracht van crimineel gedrag'
Rakt, M. V. D., Nieuwbeerta, P. & Graaf, N. D. D. 2006 In : Tijdschrift voor Criminologie. 48, 4, p. 345 1 p.:

Geen opmerkingen: