woensdag 6 mei 2015

Stemadvies....

Facebook 'het politieke theater van de lach'

06-05-2015 COLUMN Door: Paul Kraaijer


Heerlijk, om zo, op relatieve afstand, te zien hoe zielige types, ook nog vaak onder valse of gekopieerde namen, op Facebook elkaar trachten zogenaamd 'politiek' te bestrijden met forse termen, beschuldigingen, kleuterig in elkaar gedraaide fotocollages met kinderachtige teksten, zogenaamd leuke videootjes en meer onzin om elkaar te beschadigen, te beledigen, belachelijk en zwart te maken.

Deze zielige types, die waarschijnlijk in hun leven zijn vastgelopen op het niveau van de 'Fröbelschool', begrijpen niet dat ze de politiek, en hun eigen partijen - zo die ze al hebben - ook beschadigen en belachelijk maken. Dit heeft niets met campagnevoering te maken. Dit is gewoon zinloos en nutteloos tijdverdrijf van een types die hoognodig is op de bank van de psychiater of psycholoog moeten plaatsnemen.

Wie kan de Surinaamse politiek nog serieus nemen?

Facebook is het toneel geworden van 'het politieke theater van de lach', een klucht, voor en door dommeriken en andere idioten en zwakzinnigen die werkelijk niets, maar dan ook niets, van de politiek begrijpen.

Mijn stemadvies: negeer op Facebook alle 'politieke' kolder en waanzin voortgekomen uit de geest van praktisch hersenlozen. Laat u wel uw verstand gebruiken...

Geen opmerkingen: