zondag 31 mei 2015

Vuil smijten hoort gewoon bij Surinaamse politieke cultuur

Politieke achterdocht, achterklap, corruptie, hoogmoed, arrogantie en beschuldigende tori's bepalen vooral politiek en beleid 


31-05-2015 Door: Paul Kraaijer


Vuil smijten voor, tijdens en na de verkiezingen.... Het gaat gewoon door.... De politiek en het beleid zijn ervan doordrenkt en nu heerst er vooral bij de grootste kemphanen en rivalen voor, tijdens en na de verkiezingen van maandag 25 mei 2015 (NDP en VHP/V7) achterdocht en wantrouwen en gaan beschuldigingen over malversaties, omkoping en fraude en over en weer. Persconferenties worden in aller ijl belegd, persberichten verschijnen in de e-mail in-box, breaking news en zelfs het ABC- actualiteitenprogramma op televisie 'Magazine 4' breekt zaterdagavond 30 mei in met een extra uitzending. Ongehoord, terwijl er nog steeds sinds 23 mei een helikopter van het bedrijf Hi-Jet met twee inzittenden wordt vermist in het binnenland. Het toestel, met aan boord alleen de piloot Donovan van Embricqs en een technicus, was op weg vanuit het district Sipaliwini naar Paramaribo en kwam, met een andere helikopter van hetzelfde bedrijf, in slecht weer terecht. De piloot van de andere helikopter besloot een tussenlanding te maken bij het inheemse dorp Pusugrunu, maar de tweede heli vloog door maar bereikte nooit Paramaribo..... Nog steeds wordt naar de heli en de inzittenden intensief gezocht, zowel vanuit de lucht als op de grond door militairen.

Malversaties en omkoping.....
De Nationale Democratische Partij (NDP) vermoedt malversaties rond de stembusgang in met name het kiesdistrict Paramaribo. De partij belegde hiertoe zelfs zaterdag 30 mei een speciale spoedconferentie. Er zou onder andere een groot verschil zijn tussen geturfde stemlijsten en de uiteindelijk door een stembureau vastgesteld processen-verbaal. Hierdoor zou de partij mogelijk een zetel in het parlement mislopen.


Kort na de persconferentie bracht de VHP (Verenigde Hervormings Partij) een persbericht uit waarin de NDP en de ABOP worden beschuldigd van omkoping. De partijen zouden stemmen hebben gekocht. Volgens de VHP heeft tijdens een bijeenkomst kort na het behalen van vijf zetels in het parlement (De Nationale Assemblee), partijvoorzitter Ronnie Brunswijk iedereen bedankt die een bijdrage geleverd heeft voor het binnen halen van de vijf zetels voor de partij. Natuurlijk, aldus de VHP, bedankte Brunswijk de kiezers op zijn wel bekende manier, door geld te verdelen c.q. te strooien. Alle aanwezigen kregen, zo schrijft de Mediacommissie van de VHP, een biljet van 50 Surinaamse dollar (Srd). De VHP beweert dat Brunswijk meer dan Srd 100.000 heeft verdeeld onder de kiezers.


In het inheemse dorp Kwamalasamutu, in het zuidwesten van het land, zou, aldus de VHP, ook NDP-voorzitter Desi Bouterse 'flink gestrooid' hebben met geld om in de gunst te komen van de kiezers. Er zijn bedragen genoemd van Srd 350 tot 500. Al eerder had de VHP ook al laten weten de gang van zaken rond de stembusgang in het Paramaribo te wantrouwen.

Dat de VHP, als verliezer, met allerlei insinuerende en beschuldigende uitspraken komt ligt voor de hand. Excuses worden gezocht voor de verloren verkiezingsstrijd. Maar, dat ook de NDP twijfelt over een correcte gang van zaken rond de verkiezingen is opmerkelijk. Kort na de verkiezingen lieten de waarnemingsmissies van de UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) en OAS (Organisatie van Amerikaanse Staten) juist weten tevreden te zijn over het verloop van de verkiezingen.


Nu komt er plotseling, zoveel dagen na de verkiezingen, allemaal bagger boven water drijven en blijken er her en der fouten, al dan niet bewust, al dan niet met opzet, te zijn gemaakt door diverse stembureaus. De UNASUR en OAS kunnen hun verklaringen feitelijk gaan bijstellen....

Te lange werkdag stembusbureaupersoneel
Een en ander, alle verdachtmakingen en beschuldigingen, zorgt er ongetwijfeld voor, dat de officiële uitslag van de 25 mei gehouden 'algemene, vrije en geheime' verkiezingen nog enige tijd op zich zal laten wachten.

(Bron foto: verkiezingen.sr)
Dat zaken niet goed zijn gegaan bij diverse stembureaus is eigenlijk niet opmerkelijk. Het waren verkiezingen in een land dat doorspekt is van fraude en corruptie. Dus, waarom ook niet tijdens de verkiezingen?
Daarenboven werden stembureaus bemand door slechts tien personen, van alle leeftijden en opleidingsniveaus, dus ook ouderen, dus ook mensen die niet eens wisten wat turven is. Voor diverse medewerker(st)ers van stembureaus begon de 25e mei al heel vroeg: half vijf aanwezig zijn 's morgens was heel gewoon. Kiesgerechtigden konden hun stem uitbrengen tussen zeven uur 's ochtends en zeven uur 's avonds. Het personeel van een stembureau kreeg overdag een uur de gelegenheid om zelf ook te gaan stemmen - waardoor er niet van een pauze kon worden gesproken - en tussen zeven en acht uur in de avond werd gepauzeerd, maar in de praktijk bleek dat in deze pauze ook werd doorgewerkt. Tot diep in de nacht, de volgende ochtend, 26 mei, werd gewerkt. Sommige medewerk(st)ers konden pas om half drie in de ochtend of nog later naar huis gaan, doodvermoeid. Enkele oudere medewerk(st)ers vertoonden in de loop van de dag tekenen van vermoeidheid. Hier en daar vielen de ogen dicht. Het personeel in de stembureaus moest veelal op een onverantwoordelijke wijze het werk verrichten, tegen een vergoeding van een paar honderd Surinaamse dollar.

Strengere selectie stembusbureaupersoneel bij volgende verkiezingen
Het zou aan te bevelen zijn dat bij volgende verkiezingen de selectie van stembusbureaupersoneel strenger is: een maximum leeftijd is aan te raden als ook een minimaal opleidingsniveau.

Weer vijf jaren corruptie in vooruitzicht....
Men (lees: de politici) krijgt geen genoeg van vuilsmijterij.... en dat gaat de Surinaamse bevolking, die er kennelijk zelf voor gekozen heeft, dus vijf jaren lang weer over zich heen krijgen in dat switi Sranan, aan de opbouw waarvan iedereen zogenaamd oh zo graag wil bijdragen, maar dan wel in het voordeel van de eigen portemonnee.

Het land van politieke achterdocht, achterklap, corruptie, hoogmoed, arrogantie en beschuldigende tori's..... Maar, het land is zooooo mooi en heeft zoveel potentieel en dat wordt door de heren en dames politici en zogenoemde beleidsmakers wel eens vergeten.

Geen opmerkingen: