zondag 16 augustus 2015

Den Blauwvinger: Hira lijkt aan te sturen op verharding tussen voor- en tegenstanders van 'getuigenis-project'

COLUMN: De klucht van Hira en Bouterse onder regie van Dew Baboeram

16-08-2015  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


Waar is econoom/historicus/columnist Sandew Hira ofwel Dew Baboeram in vredesnaam mee bezig? Hij vestigt sinds enige weken de aandacht op zichzelf met zijn zogenoemde project 'De getuigenis van Bouterse' en lijkt willens en wetens aan te sturen op een verharding in de meningenstrijd tussen tussen mensen die Bouterse gewoon voor het gerecht willen zien verschijnen om daar verantwoording en getuigenis af te leggen voor zijn misdaden en een vonnis aan te horen en mensen die open staan voor het initiatief van Hira en die laatste groep lijkt niet echt groot.

Natuurlijk houdt hij vol, dat het om een getuigenis gaat van alle gepleegde misdaden tijdens het militaire regime onder leiding van Bouterse in de jaren '80 van de vorige eeuw, maar iedereen met een dosis gezond verstand begrijpt natuurlijk, dat het vooral en met name gaat om 8 december 1982. Maar, daar draait Hira omheen. Hij praat met meel in z'n mond. Zo beweerde hij zaterdag 15 augustus tijdens zijn tweede grote persconferentie in hotel Residence Inn in Paramaribo, dat het taboe op het bespreken van decembermoorden na 30 jaren is doorbroken.....door hem, door zijn initiatief. Onzin uiteraard, immers, de 8 decembermoorden van 1982 zijn altijd bespreekbaar geweest.

Hira creëert een door hemzelf geregisseerde en gedirigeerde grimmige sfeer, waarin hij zichzelf als middelpunt en meelijwekkend slachtoffer - hij is een jongere broer van advocaat John Baboeram die in december 1982 werd gemarteld en vermoord in Fort Zeelandia - heeft gepositioneerd. In zijn toneelstuk 'De getuigenis van Bouterse', een drama-klucht met een knipoog, krijgt de hoofdverdachte in een 15-voudige moord een podium, een vrijbrief, om zich eind november zielig en als slachtoffer van de tijd neer te zetten tegenover niets meer en minder dan een columnist van Starnieuws die ook nog eens nabestaande is van een van de slachtoffers van Bouterse.
Waarom de getuigenis pas eind november?
Waarom niet morgen of overmorgen?
Hira gunt Bouterse en de zijnen alle tijd om een gelikt tranen trekkend betoog voor te bereiden waarin niet zijn slachtoffers, maar hijzelf als het centrale slachtoffer het middelpunt zal zijn van een groots mediacircus.

De hele gang van zaken heeft veel weg van een psychologisch lijden van Hira die in zijn persoonlijke misère de weg lijkt kwijt te zijn geraakt (houdt zijn columns eens goed tegen het licht) en graag in zijn lijdensweg het hele Surinaamse volk lijkt te willen betrekken en meeslepen, om vooral met zichzelf in het reine te willen komen. En daarvoor heeft hij een project verzonnen, publicitair gesteund door Starnieuws die hierin een bedenkelijke rol vervult, waarover eventueel journalistiek ethische vragen gerechtvaardigd gesteld kunnen worden. De nieuwswebsite is erin getuind, omdat een gehaaide columnist zijn columns misbruikt om vooral aandacht voor zijn eigen, persoonlijke, speeltje, het project 'De getuigenis van Bouterse'. Starnieuws is verworden tot Hira's eigen pr-bureau en spreekbuis en er is nauwelijks plaats voor kritische geluiden over het project.

Hira en zijn project moeten met een knipoog worden bekeken. Het is een klucht met een zwart drama randje. De climax wordt eind november een tot in de puntjes voorbereide vermeende getuigenis van de hoofdverdachte in het 8 decemberstrafproces, huidig president Desi Bouterse. Een ding is zeker: tot eind november is het niet Bouterse, maar Hira die in de schijnwerpers staat en daar geniet hij zichtbaar van.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
16 augustus 2015
Amsterdam-Paramaribo

Geen opmerkingen: